Mitä teemme?

Haluamme vaikuttaa maailmaan, jossa lapsemme tulevat elämään. Vaikutamme sijoittamalla pääasiassa yrityksiin tai projekteihin Suomessa & Skandinaviassa ja tavoittelemme sekä taloudellista tuottoa että positiivista ei taloudellista (SDG) vaikuttavuutta. Samalla mahdollistamme enkelisijoittajille erilaisen sijoitusmallin.

Fiil Good tarjoaa jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden vaikuttavuussijoittamiseen

Ketä olemme?

Vaikuttavuussijoittamista – EI hyväntekeväisyyttä

Vaikuttavuussijoittamisessa ratkaistaan yhteiskunnallisia ongelmia tai parannetaan ympäristön ja/tai ihmisten hyvinvointia taloudellisen tuoton lisäksi. Sijoitus kohdistuu jonkin yrityksen palveluun tai toimintaan, jotka mahdollistaa halutun muutoksen. Sijoituskohteiden perinteisen tuotto-riski tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: sijoituksen mitattava vaikuttavuus. Vaikuttavuuteen keskittyneet yritykset ja sijoitusyhtiöt menestyvät tutkimusten mukaan muita paremmin.
9,5%

Vaikuttavuusrahastojen netto IRR (vs. muut rahastot 4,5 %)

1,5 X

EXIT preemio (vs. muut exitit 1X)

10 %

Konkurssiriski (vs. muut yritykset >50 %)

Toimintamallimme

Uskomme pitkän aikavälin tekemiseen, toiminnan mittaamiseen ja tulokseen. Jokaisella meillä on mahdollisuus tehdä jotain paremmin. Valtiovallan taholla tehdyt toimenpiteet eivät riitä lastemme elinolojen turvaamiseksi. Jokaisen meistä on tehtävä jotain.

Meillä ei ole toimialarajoitteita, sillä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyvät ongelmat eivät katso toimialoja. Etsimme maailmaa paremmaksi muuttavia yrityksiä, joista voimme ostaa osakkuuden ja osallistua toimintaan aktiivisesti joko erilaisissa kehitystehtävissä tai hallituksessa. Haluamme tehdä pienestä suurta – sillä jokainen teko merkitsee.

Jos siis ratkaiset jotain vieressä esitettyä kestävän kehityksen haastetta tai haluat olla mukana kun niitä ratkaistaan, ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä