Ossi
OssiNumminen
Feodor
FeodorAminoff
Katri
KatriKoli
Matti
MattiPaasila
Juha
JuhaHonkasalo
Juha
JuhaLehikoinen
Harri
HarriMalinen
Pertti
PerttiNupponen
Kari
KariOllila
Vesa
VesaPihlajanmaa
Niko
NikoSundel
Jari
JariTurto

Slide Suomen vaikuttavuussijoitus_partneriksi_kuva Suomen vaikuttavuussijoitus, vaikuttavuussijoittaminen, fiil good_partneriksi Suomen vaikuttavuusijoitus_sijoittaminen_kestäväkehitys_rahoitus Suomen vaikuttavuussijoitus, vaikuttavuussijoittaminen, fiil good_partneriksi Suomen vaikuttavuusijoitus_sijoittaminen_kestäväkehitys_rahoitus PARTNERIKSI?

Suomen vaikuttavuussijoitus, vaikuttavuussijoittaminen, fiil good logo Haluatko mukaan joukkoomme muuttaamaan maailmaa paremmaksi?

Ota yhteyttä Ossiin, Samiin tai Feodoriin!
Haluatko mukaan joukkoomme muuttaamaan maailmaa paremmaksi?

Ota yhteyttä Ossiin,
Samiin tai Feodoriin!
Suomen vaikuttavuussijoitus, vaikuttavuussijoittaminen, fiil good logo PARTNERIKSI? Haluatko mukaan joukkoomme muuttaamaan maailmaa paremmaksi?

Ota yhteyttä Ossiin,
Samiin tai Feodoriin!
PARTNERIKSI?

PARTNERIKSI?

Haluatko mukaan joukkoomme muuttaamaan maailmaa paremmaksi?

Ota yhteyttä Ossiin,
Samiin tai Feodoriin!
Suomen vaikuttavuussijoitus, vaikuttavuussijoittaminen, fiil good logo Suomen vaikuttavuusijoitus_sijoittaminen_kestäväkehitys_rahoitus