QualityDesk

”Meidän neljän founderin intohimo on hyvä johtaminen. Olemme itse toimineet contact centereissä, ja tiedämme mistä siellä kenkä puristaa.

Nyt olemme tuoneet markkinoille uuden SaaS-palvelun, joka tuo contact centerien johtamisprosessit nykypäivään ja täysin mullistaa henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden kehittämisen.

Missiomme ja lupauksemme on: QualityDeskin avulla saat parempaa johtamista.

Sakari Taitonen
CEO & Co-Founder @Quality Desk Oy

2021-

4

HENKILÖSTÖ 2021

HENKILÖSTÖN MUUTOS

200

LIIKEVAIHTO 2021 (keur)

100

LIIKEVAIHTON MUUTOS

0

KÄYTTÖKATE 2021 (keur)

Vaikuttavuus

Vaikuttavuussijoittaminen:impact_viivat

Selkeillä valmentavan johtajuuden ja työnarvioinnin prosesseilla mahdollistetaan tasavertaista kohtelua työpaikoilla. Palkitseminen ja kehityskohteet saadaan sidottua todelliseen suoriutumiseen ja voidaan varmistaa, että jokaiselle annetaan riittävästi ja tasapuolisesti tukea ja ohjausta omassa työssään.

QualityDesk mahdollistaa asiakkaille tärkeitä taloudellisia sekä hyvinvointiin liittyviä mittareita ja niiden systemaattista seurantaa, mikä mahdollistaa yritysten paremman taloudellisen kehittymisen sekä henkilöstön kasvaneen hyvinvoinnin yrityksessä.

Muita vaikuttavuusyrityksiä