Tuetiimiä.fi

”Lähes jokainen voittoa tavoittelematon organisaatio, mm urheiluseurat ja hyväntekeväisyysjärjestöt, kamppailee jatkuvasti sen kanssa, että saisi lisää rahoitusta.

Rahoituksen puute tärkeissä asioissa aiheuttaa monia suoria ja epäsuoria vaikutuksia, kun nuorison syrjäytymistä, sekä sosiaalisia ongelmia.

Nykyiset varainkeruun ratkaisut ovat vanhentuneita ja tehottomia, ja tukijat ja vapaaehtoiset eivät halua niitä käyttää.

Tue Tiimiä.fi tekee varainkeruusta tehokasta, helppoa ja hauskaa kaikille osapuolille.

Eija Hynynen
CEO & Co-Founder @Tuetiimiä fi Oy

2021-

3

HENKILÖSTÖ 2021

HENKILÖSTÖN MUUTOS

100

LIIKEVAIHTO 2021 (keur)

LIIKEVAIHTON MUUTOS

0

KÄYTTÖKATE 2021 (keur)

Vaikuttavuus

Vaikuttavuussijoittaminen:impact_viivat

Rahoituksen puute tärkeissä asioissa aiheuttaa monia suoria ja epäsuoria ongelmia, kuten nuorten syrjäytymistä, ja sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia yhteiskunnassa.

Tue Tiimiä.fi on alusta ja tulevaisuuden varainhankinnan ekosysteemi, joka mahdollistaa urheiluseuroille ja muille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, kouluille ja myös yrityksille helposti järjestää varainkeruukampanjoita, ja tehdä samalla hyvää yhteiskunnassa mm. ehkäisemällä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja/tai auttamaan pääsemään heitä takaisin jaloilleen.

Muita vaikuttavuusyrityksiä